Đăng ký dịch vụ Hosting - Domain


Hãy lựa chọn cho mình dịch vụ cần đăng ký

Hosting Professional

1000 MB Disk space

100 GB Traffic

0 Addon domains

1 Sub domains

1 Email addresses

1 MySQL DB's

Free 24/7 tech support

Free Fantastico installer

cPanel 11 latest version

Free setup
240,000VNĐ 12 tháng
480,000VNĐ 24 tháng

Hosting Premium

5000 MB Disk space

250 GB Traffic

1 Addon domains

1 Sub domains

1 Email addresses

1 MySQL DB's

Free 24/7 tech support

Free Fantastico installer

cPanel 11 latest version

Free setup
120,000VNĐ 3 tháng
240,000VNĐ 6 tháng
480,000VNĐ 12 tháng
960,000VNĐ 24 tháng

Hosting Ultimate Basic

Unlimited Disk space

Unlimited Traffic

3 Addon domains

100 Sub domains

100 Email addresses

10 MySQL DB's

Free 24/7 tech support

Free Fantastico installer

cPanel 11 latest version

Free setup
75,000VNĐ Hàng tháng
225,000VNĐ 3 tháng
450,000VNĐ 6 tháng
900,000VNĐ 12 tháng (Miễn phí tên miền)
1,800,000VNĐ 24 tháng

Ultimate Pro

Unlimited Disk space

Unlimited Traffic

Unlimited Addon domains

Unlimited Sub domains

Unlimited Email addresses

Unlimited MySQL DB's

Free 24/7 tech support

Free Fantastico installer

cPanel 11 latest version

Free setup
140,000VNĐ Hàng tháng
420,000VNĐ 3 tháng
840,000VNĐ 6 tháng
1,680,000VNĐ 12 tháng (Miễn phí tên miền)
3,360,000VNĐ 24 tháng