Đăng ký dịch vụ Hosting - Domain


Hãy lựa chọn cho mình dịch vụ cần đăng ký

Hosting Professional

1000 MB Disk space
100 GB Traffic
0 Addon domains
1 Sub domains
1 Email addresses
1 MySQL DB's
Free 24/7 tech support
Free Fantastico installer
cPanel 11 latest version
Free setup
240,000VNĐ 01 năm (Miễn phí tên miền)
480,000VNĐ 2 năm

Hosting Premium

5000 MB Disk space
250 GB Traffic
1 Addon domains
1 Sub domains
1 Email addresses
1 MySQL DB's
Free 24/7 tech support
Free Fantastico installer
cPanel 11 latest version
Free setup
120,000VNĐ 03 tháng
240,000VNĐ 06 tháng
480,000VNĐ 01 năm (Miễn phí tên miền)
960,000VNĐ 2 năm

Hosting Ultimate Basic

Unlimited Disk space
Unlimited Traffic
3 Addon domains
100 Sub domains
100 Email addresses
10 MySQL DB's
Free 24/7 tech support
Free Fantastico installer
cPanel 11 latest version
Free setup
75,000VNĐ 1 tháng
225,000VNĐ 03 tháng
450,000VNĐ 06 tháng
900,000VNĐ 01 năm (Miễn phí tên miền)
1,800,000VNĐ 2 năm

Ultimate Pro

Unlimited Disk space
Unlimited Traffic
Unlimited Addon domains
Unlimited Sub domains
Unlimited Email addresses
Unlimited MySQL DB's
Free 24/7 tech support
Free Fantastico installer
cPanel 11 latest version
Free setup
140,000VNĐ 1 tháng
420,000VNĐ 03 tháng
840,000VNĐ 06 tháng
1,680,000VNĐ 01 năm (Miễn phí tên miền)
3,360,000VNĐ 2 năm